Dr. Schnill — Legalize happiness

Dr. Schnill er tilbake i en ny musikkvideo, denne gang i samar­beid med nykom­mern Han­ni­bal Larsen, men med en gam­mel kjen­ning bak det nye navnet Reg-E.

Sjan­geren er reg­gae, men bud­skapet er som alltid «vær schnill mot deg sjæl».