Sagtjernet Amfi-0
Sagtjernet Amfi-1
Sagtjernet Amfi-2
Sagtjernet Amfi-3
Sagtjernet Amfi-4
Sagtjernet Amfi-5
Sagtjernet Amfi-6
Sagtjernet Amfi-7
Sagtjernet Amfi-8
Sagtjernet Amfi-9

Sagtjernet Amfi

Fredag 1. august 2014 åpnet den nye utesce­nen Sagt­jer­net Amfi på Elverum folke­høgskole. Sam­tidig feiret Fest­spil­lene i Elverum 40 år. Ord­før­er Erik Hanstad talte, før den off­isielle åpn­ingstal­en ble holdt av uten­riksmin­is­ter Børge Brende. Ung­domssym­fonikerne spilte nydelig musikk av blant annet Tsjaikovskij, Sibelius og Grieg, dirigert av Bjarte Enge­set. Den­nis Storhøi var kon­fer­an­si­er og spilte Peer Gynt, med Britt Lan­glie som Mor Aase. Både Elverum Mannskor og Vestop­p­land Kam­merkor og sang­so­list Isa Katha­rina Ger­icke impon­erte.