Reisedagbok

Et år i Ugan­da og Kenya

For omtrent ett år siden beg­y­nte vi å fan­tasere om å bo et år i Ugan­da og Kenya. Det vir­ka fjernt den gang, men nå sit­ter vi plut­selig i Ugan­da, og skal ikke hjem før mai 2015. Her kan du lese om pros­jek­ter, opplevelser og dagligliv.

 

Sidelengsregn, Eivind er klein, Andrea vil ikke ha flere rim – !!!

May 10, 2015 / 1 Comment /

4.–10. mai 2015

Vi elsker Lamu, men nå tror vi øya prøver å gjøre det let­tere for oss å dra. Det har reg­na svære hun­der og kat­ter, i går tror vi det var løver. Det blås­er så mye at det reg­n­er horison­talt – inn gjen­nom vin­duet på do. Vi kan dus­je mens vi bajs­er. Friv­il­lig eller ufriv­il­lig. Mest ufriv­il­lig.

Les mer →

Malindi-snakk, sekkepakk, nettsidejobb og klokka sier tikk-takk

May 3, 2015 / 3 Comments /

27. april–3. mai 2015

Vi har såvidt beg­y­nt å pakke… Det er både deprimerende og hyggelig på en og samme tid. Deprimerende for­di det er starten på slut­ten av et van­vit­tig bra opphold. Hyggelig for­di vi snart ser fam­i­lie, ven­ner og alt vi har savnet det siste året (mat) igjen.

Les mer →

Afrika-ti’, storfiskeri, terningkast seks og gjestefri

April 26, 2015 / 0 Comments /

20.–26. april 2015

Vi er helt alene. For­latt! Det er litt under tre uker igjen, og våre siste gjester er på vei tilbake til Norge. Nå skal vi passe på å slappe av, nyte den siste tiden og gjøre alt vi har plan­lagt men ikke fått gjort enda.

Les mer →

Brød, bonfire og en båtfull med fisk (og et ansikt)

April 19, 2015 / 0 Comments /

13.–19. april 2015

Vi ven­ter på reg­n­ti­den, og den lar vente på seg. Resul­tatet er at det er varmt – uten så mange muligheter til avkjøling. Selv ikke havet er kaldt nok, men dette er selvføl­gelig ikke klag­ing. Så ubarmh­jer­tige er vi ikke…

Les mer →

Lamu-mas, mas(s)e kjas, ridestas og bølgekalas

April 12, 2015 / 1 Comment /

6.–12. april 2015

Det har vært en uke med mange tur­er til Lamu town, først for at Chris­tine og Monis­sa skulle få se byen, og deretter for å ordne en hel masse på både tirs­dag og ons­dag. Det er ingen hem­me­lighet at ingen av oss er over­en­tu­si­astiske over å reise til den varme, møkkete og masete byen (men med veldig gode juicer) – men det måtte til. Nok om det.

Les mer →

Reisetull, skilpaddekull og timeplanen full

April 5, 2015 / 1 Comment /

23. mars–5. april

Vi har gjort det igjen! Prokrastin­ert, og fått smake utset­telsens sviende pisk. Det var veldig deilig sist søndag, men igjen sit­ter vi med dobbelt så mye nå. I til­legg er det vanske­ligere å huske hva vi har gjort. Dumme, dumme, dumme, dum. Kan­skje vi lær­er? Følg med neste søndag (eller kan­skje sønda­gen etter) for svaret.

Les mer →

Yogafestival, jobba som en gal, besøk i hopetal…l

March 22, 2015 / 0 Comments /

9.–22. mars 2015

Nå er det lenge siden sist. For­rige søndag vir­ket det som en god idé å utsette blog­gin­ga en uke, og nå angr­er vi. Vi har mye å ta igjen.

Les mer →

Litt prat, litt mat, mest lat og panne flat

March 8, 2015 / 0 Comments /

2.–8. mars 2015

Enda en uka har gått, og enda en uke har vi gjort veldig lite. Det vil si: Eivind har skrevet side­vis med kode til hjemmes­i­den til folke­høgskolen, og Andrea har lest et halvt bib­liotek. Men siden dette er en reise­blogg – eller alter­na­tivt en mat­blogg – blir det lite å skrive om.

Les mer →

Tradisjonelt postkort — bare på data

March 1, 2015 / 1 Comment /

Hei.

Hvor­dan har du det? Vi har det veldig bra. Denne uka har vi hatt besøk av Bene­dicte og Ole. De har dratt igjen. Nå er vi alene. Det er fint, men også litt trist. Det var hyggelig med besøk.

Les mer →

Gjester, lærerfester og løpende nestenhester

February 22, 2015 / 1 Comment /

Nå sit­ter vi på tak­ter­rasen vår og har spist lun­sj og slap­pa av litt, etter å ha blitt jaget av en drom­e­dar på stran­da. Men mer om det senere. Uka har vært fin, og vi har (hatt) hyggelige gjester på besøk.

Les mer →

Skole, bromance, race og nye gjester

February 15, 2015 / 2 Comments /

Og pluselig var det søndag igjen. Det er litt tiltak å skrive blogg hver søndag, men vi skal prøve å ser­vere noe litt mer saftig og utfyl­lende denne uka. Sam­men­ligna med for­rige uke har denne uka vært et fyrverk­eri, så det skal gå gre­it.

Les mer →

Med lite på hjertet og en slapp fotofinger

February 8, 2015 / 0 Comments /

Det er bare å tilstå: denne uka har vi ingent­ing å skrive hjem om, og langt min­dre å vise frem på Inter­net­tet. Som de mat­blog­gerne vi er kan vi nevne at det har blitt brød denne uka også. Ellers har vi spist helt van­lig Swahili-mat, Peponi-mat, piz­za og lasagne. Sist­nevnte har vært et stort savn.

Les mer →

Bryllupsprat og prat om mat!

February 1, 2015 / 0 Comments /

26. januar–1. februar 2015

Også denne uken skal det han­dle litt om bryllup, for her er ikke sånt fer­dig på en helg. Både søndag og mandag kveld skulle brud­gom­men forenes med bru­den. Søndag var første gang de viste seg sam­men som ektepar, og det skal selvføl­gelig feires med timesvis med dans, høy musikk og en mil­lion bilder. Les mer →

Swahili-bryllup på african time

January 25, 2015 / 1 Comment /

19.–25. januar 2015

Det har vært, og er fort­satt, en begiven­het­srik uke. Vi er midt inne i et fire dager langt bryllup, og flyr lands­byen rundt til lyden av trom­mer og sang. Når vi har mye å si er det slit­somt å skrive alt, så vi skal prøve å gjøre det kort.

Les mer →

Shamba, ay caramba… og litt luksus!

January 18, 2015 / 0 Comments /

12.–18. januar 2014

Plut­selig var det søndag igjen, og nok en gang har vi sendt hjem Marie, spist på Peponi, job­ba med Lamu Yoga Fes­ti­val og vært på Majlis.

Les mer →

Seiling, sjø, fiske og etegilde

January 11, 2015 / 0 Comments /

5. – 11. januar 2014

Det nye året er godt igang, og denne uka har vi rukket å både mot­ta og sende hjem gjester. På mandag kom Tina (Andreas ven­ninne fra folke­høgskolen), og hun er vi stuck med en måned. Men det er gre­it. Hur­ra! På tors­dag var det tid for Sigrid og Einar å sjekke ut fra hotel­let, og det var der­for mye vi skulle rekke før den tid. Det resul­terte i at Tina har blitt kas­ta ut i Lamu-livet, og at vi gjorde det så ille som mulig for Eivin­ds forel­dre å dra hjem til kulde og slush.

Les mer →

Godt nyttår!

January 4, 2015 / 0 Comments /

29. desember 2014–4. januar 2015

Godt nytt år! Her er vi midt i høy­sesongen, og det merkes. Det er fult av båter på stran­da, prisene er justert opp og det sit­ter folk på vårt faste bord på Peponi. Uhørt!

Les mer →

God Jul og Manda på søndag!

December 28, 2014 / 1 Comment /

22.–28. desember 2014

Nå beg­yn­ner det å skje ting! Etter noen litt slappe uker har det blitt litt mer fart på sak­ene. Denne uka blir en jule- og mat­spe­sial, og det går jo hånd-i-hånd.

Les mer →

Jambo, habari?

December 21, 2014 / 0 Comments /

15.–21. desember 2014

Det er fjerde søndag i advent, og her er det ikke jul. Det har vi bare innsett at vi får ta igjen til neste år. Vi skal likev­el prøve med en jule­film ikveld.

Les mer →

Høydepunkter og nedturer

December 14, 2014 / 3 Comments /

8.–14. desember 2014

Denne uka har hand­la mest om å mate vårt nye fam­i­liemedlem – den lille pusen Kido­go, som aldri helt kom seg skikke­lig på beina etter at moren for­lot den. Forel­drelykken var imi­dler­tid kort­varig, og Kido­go klarte seg dessverre ikke. Vi håpet i det leng­ste at vi kunne red­de den, med iherdig nat­te­vakt og vetrinærbesøk. Stemnin­gen er mildt sagt litt trist akku­rat nå, men uka har også vært fin.

Les mer →

Jobb, Broen, Pus og crazy-donkey

December 7, 2014 / 2 Comments /

1.–7. desember 2014

Vi noter­er andre søndag i advent, og har akku­rat kom­met hjem fra Peponi-mid­dag med fullmåne og utsikt over det Indiske hav. (Til Torstein: vi spiste slow-cocked lamb shank og duck stir-fry).

Denne uka blir inn­legget kort av den enkle grunn at vi ikke har gjort så mye spen­nende og at Eivind er syk. Men det går seg nok til.

Les mer →

Første søndag i advent…

November 30, 2014 / 1 Comment /

25. – 30. november 2014

Idag er det første søndag i advent, sier folk.. Ikke folk her, for her er det ikke antyd­ning til julestemn­ing. Igår var vi på en fly­te­bar som hadde rimelig tacky, blink­ende belysning. Det er det nærmeste vi kom­mer. Men slapp av, vi lid­er ingen nød.

Les mer →

Hakuna matata

November 24, 2014 / 2 Comments /

19.–24. november 2014

For­rige uke var vi to dager for sene med bloggen. Denne uka er vi en dag etter. Vi sirkler sak­te men sikkert inn på søndag som blog­gdag, men igår glemte vi det rett og slett. Dagene her smelter sam­men i sol, bad­ing, lange gåtur­er på stran­da, fisk­ing og generell vel­stand. Det er lett å glemme omver­de­nen litt på Lamu. Som de sier: «Haku­na mata­ta», «pole pole» («ingen prob­le­mer», «rolig rolig»).

Les mer →

Søndag på African time

November 18, 2014 / 0 Comments /

10.–18. november 2014

Det er tirs­dag, vi vet det. Men etter tre måned­er er det på tide at vi beg­yn­ner å leve som ekte afrikanere, og det innebær­er at vi føl­ger ekte afrikan­sk tid. Sønda­gen forsvant, og brått var det tirs­dag. Først nå har vi fått inter­nett, så da kom­mer opp­da­terin­gen nå. Haku­na mata­ta!

Les mer →

Uka da alt var så veldig (VELDIG)!

November 9, 2014 / 1 Comment /

2.–9. november

Dette har vært vår siste hele uke i Kas­ese, og det er ganske mange fly­vende baller som skal fanges og sorteres. Mandag mor­gen var vi superk­lare for en ny uke og for å komme skikke­lig igang med doku­menter­ing av skolen. Vi møtte opp med fulle bat­terier, tomme min­neko­rt og diverse sta­tiv­er. På skolen var det imi­dler­tid ikke en eneste elev å se. P7 hadde eksamen, og alle de andre elevene var sendt bort – delvis til andre skol­er – for at de ikke skulle forstyrre. Ungene skulle være borte helt til ons­dag. Flott!

Les mer →

Ola-la, Katya, Olivia, Bushara og gorilla!

November 2, 2014 / 1 Comment /

27. oktober – 2. november

Denne uka har gått med til å følge opp de mange bal­lene vi har i lufta: søp­pelka­ss­er, benker til pitchen, lager­skur til pitchen, og mer. Klasseroms­dør­er har kom­met på plass, og det samme har enda en vifte i bib­lioteket, flere nye pen­sum­bøk­er og 100 nye grøtkop­per. Vi har også hatt norskun­dervis­ning denne uka, og det har blitt mange møter for å finne ut hva vi kan rekke å fullføre før vi drar.

Les mer →

Monkey business

October 26, 2014 / 0 Comments /

20.–26. oktober 2014

Mandag mor­gen fort­sat­te vi der vi slapp på fredag, med å åpne bib­lioteket. Denne gang for sec­ondary-delen av skolen. Som alltid tar det lang tid å skulle åpne noe formelt i Ugan­da, men elevene var til gjeng­jeld veldig fornøyde. Sec­ondary bruk­er bib­lioteket ofte.

Les mer →

Bursdag, bibliotekåpning og en veldig, veldig rar auksjon

October 19, 2014 / 0 Comments /

13.–19. oktober 2014

På mandag var det den vik­tig­ste dagen i hele året (Andreas ord). Andrea ble 24 år gam­mel, og er snart klar for utbyt­ting (Eivin­ds ord). Vi feiret med en skikke­lig utskeielse i bib­lioteket: vi malte tak. Det er used­van­lig kjipt, spe­sielt med ver­dens tynneste afrika­ma­l­ing og alt­for korte skaft på mal­ingsrul­lene. Om vi ikke var muzunguer fra før ble vi det nå, hvite fra topp til tå. Men, taket ble fer­dig­malt til slutt, og vi under­driv­er ikke når vi sier at det er ver­dens fineste tak. I hvert­fall i et bib­liotek i Kas­ese.

Les mer →

Run for REEC og weekendtur til Rwanda

October 12, 2014 / 1 Comment /

6.–12. oktober 2014

Etter en uke borte fra jobb og skole var det godt å endelig komme hjem til Kas­ese og fort­sete jobben med alle pros­jek­ter. Søndag var en pro­duk­tiv dag med klesvask, gjen­nom­gang av alle bilder fra Jin­ja og Kam­pala og blog­ging. I til­legg beg­y­nte vi på den mildt sagt omfat­tende jobben med å lage merke­lap­per til alle bøkene på bib­lioteket, omtrent 2000 fordelt på et 20-talls kat­e­gori­er. Etter­som bib­lioteket har vært ute av nor­mal drift i to uker mens vi pus­sa det opp og var borte, hadde vi lovt å få det fer­dig så fort som mulig når vi kom tilbake.

Les mer →

Kampala–Jinja, rafting ninja!

October 5, 2014 / 3 Comments /

29. september til 5. oktober 2014

Et av høy­depunk­tene i Kam­pala var Naku­matt, en stor matk­jede som nesten får deg til å føles som hjemme. De hadde pålegg, ost, bøk­er, bal­sam og donuts store som men­neske­hoder!! (selv om ikke akku­rat det er så van­lig i Norge). I til­legg viste det seg at butikken lå i et veldig fint kjøpe­sen­ter, og det var nesten som å reise fra Ugan­da et par timer der vi kjørte heis, rul­letrapp og kik­ka i kostymebu­tikk og jen­tene fikk ren­sa hen­dene på en hud­pleie­s­tand. Også var det veldig rent. Merke­lige greier.

Les mer →

Bibliotek, bibliotak

September 28, 2014 / 1 Comment /

22.–28. september 2014

Igjen er det søndag, og vi har etter­latt oss en uke som har gått veldig fort, sam­tidig som den har vært lang. Dagene har vært lite innhold­srike, og sam­tidig ikke, for vi har utret­ta mer denne uka enn noen uke her til nå.

Les mer →

Første undervisningsuke

September 21, 2014 / 1 Comment /

15.–21. september 2014

Denne uka kom vi igang for fullt med arbei­det på skolen. Mandag var plan­leg­gings­dag. Vi gjorde avtaler med lærere og plan­la under­vis­ning, og hang opp det mye omtalte alfa­betet. Vi hadde også møte med Job der vi fikk utdelt time­pla­nen vår, og vi tok opp hva vi ville jobbe med, og hvor­dan. Vi skal primært være på pri­ma­ry school – bar­neskolen. Sec­ondary school er rett og slett for avansert for oss norkse lær­erje.

Les mer →

Skole, kjøtt og lodge

September 14, 2014 / 0 Comments /

8.–14. september

Den siste uka har vært veldig innhold­srik og spen­nende. Mandag var det skolestart, men så ble det ikke det likev­el. Søndag kveld for­beredte vi oss på en hek­tisk mandag med skolestart for 500 unger, men den gang ei. En tek­st­meld­ing tikket inn til Andrea, med beskjed om at vi ikke trengte å møte likev­el.

Les mer →

Ny uke i Kasese

September 8, 2014 / 0 Comments /

1.–7. september

Ny uke med mange opplevelser. Det føles godt å ha blitt litt mer kjent i byen, med men­neskene, på markedet og med pris­er. Penger er vanske­lig her. Her er hvit mann lik penger. Det før­er til at prisene automa­tisk blir skrudd opp når de ser oss, og siden alt uansett er bil­ligere enn hjemme er det veldig vanske­lig å vite om de lur­er oss eller ikke. Men vi har også til stadighet situ­asjon­er der men­neskene vis­er seg som ærlige og redlige, når vi for eksem­pel for­ven­ter – og er klare for å gi – en høyere pris, men de kor­riger­er den.

Les mer →

Første uka i Kasese

September 8, 2014 / 0 Comments /

23.–31. august 2014

Første dag i Kas­ese fikk vi omvis­ning på R.E.E.C – Rwen­zori Elverum Edu­ca­tion­al Cen­ter av Job. Vi fikk også vite at det er ferie frem til 8. sep­tem­ber. Likev­el var det noen elever på skolen som bruk­te ferien til å fordype seg.

Les mer →

Kampala–Kasese

September 7, 2014 / 0 Comments /

22. august 2014

Balu­cu plukket oss opp, og vi sat­te kursen mot Kas­ese. Trafikken gikk gre­it, til tross for at det var folk, dyr, bil­er og motorsyk­ler over alt. At folk i det hele tatt kom­mer seg hel­skinna gjen­nom trafikken her er for oss uforståelig. Veiene er i over­rask­ende god stand, men vi fikk rimelig fort erfare at farts­dumper er et annet kon­sept her enn hjemme. De er ikke mer­ket, og kom­mer i alle fasonger og stør­relser. Gjerne med 30cm mel­lom­rom, fem av gan­gen. Ryk­ter sier at det er så mye som 190 stykker mel­lom Kam­pala og Kas­ese. Det ris­tet i hvert­fall godt.

Les mer →

Kampala

September 7, 2014 / 0 Comments /

21. august 2014

Kjøre­turen fra fly­plassen til Kam­pala var vårt første møte med et veldig fremmed trafikksys­tem. Ikke bare kjør­er de på «feil» side av veien, men de tuter, blink­er og byt­ter kjørefelt alt etter­som det pass­er, og ofte av grun­ner vi ikke forstår. I til­legg er veikan­ten full av folk, dyr og motorsyk­ler.

Les mer →